Kies hier uw letter grootte : Klein | Normaal | Groot | Groter
Home
Welke diensten biedt Home Care ?
Waarom Home Care voor u ?
Waar kan ik terecht voor mijn zorg ?
Wat is mijn eigen bijdrage ?
Werken bij Home Care
Wilt u uitleg per zorgfunctie ?
Inschrijvingen en Erkenningen
Donatie's en Goede doelen
Persberichten en Advertenties
Clientenraad
Klachten
Stuur een email
Plattegrond

Username:
Password:

Welke diensten bieden wij?


Home-Care verleent zorg aan iedereen in onze regio (Arnhem, Lingewaard & Overbetuwe) die thuis verpleegd en verzorgd wil worden.

De zorg die wij leveren bestaat uit het volgende:

Heeft u behoefte aan zorg in huis dan kunt u rekenen op de professionele thuiszorg van Home-Care, uitgevoerd door ervaren en gediplomeerde vakmensen. Iedere zorgverlener is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (een bewijs van goed gedrag) en de verpleegkundigen zijn B.I.G. (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerd.


Wat kan Home-care voor u betekenen?

Per 1-1-2015 is er een omvangrijke transitie aan de orde geweest in de gehele zorgbranche. Home-Care blijft alle zorg thuis uitvoeren zoals altijd. De administratieve wijziging(en) zal door Home-Care worden gefaciliteerd waarbij uw situatie voorop staat.

De zorg vallend onder de Zvw (Zorgverzekeringswet) worden per zorgfunctie(s) als wel de vastgestelde indicatie(s) toegewezen door een professionele indicatiesteller van Home-Care.

De Zvw zorgvraag(en), zijn onder te verdelen in de zorgfuncties;
* Persoonlijke Verzorging = PV
* Verpleging = VP


Home-Care levert naast de reguliere zorg via de Zorgverzekeringswet / WLZ en zorg vallen onder de WMO (2015), ook op indicatie/opdracht specialisten de zorg functie Medisch Specialistisch Verpleging Thuiszorg (MSVT).
Hierbij blijft de specialist eind verantwoordelijk en valt de zorg ook onder de individuele ziektekostenverzekeraar en de afgesloten zorgverzekeringspolis..

Door deze zorgindicatie vervalt de eigen bijdrage aan het CAK en zal geen invloed hebben op uw eigen risico..De zorg vallend onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg) zorg mogelijk in zorgfunctie(s) als wel de vastgestelde indicatie(s) in het zogenaamde pakket van zorg - ZZP pakket (Zorg Zwaarte Pakket). Deze (opname pakket) zorg zal toegewezen worden door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).


Een Zorg Zwaarte Pakket is onder te verdelen in de zorgfuncties om zo lang u wenst thuis te kunnen blijven wonen.
De WLZ indicatie kan in losse zorgfuncties aan ons als zorgaanbieder op uw verzoek worden toegewezen door Menzis Zorgkantoren.

De zorgvraag is bij een ZZP, onder te verdelen in de zorgfuncties;
* PV = Persoonlijke Verzorging
* VP = Verpleging
* BG = Begeleiding individueel (thuiszorg)

Door deze zorgindicatie zal er een EB (Eigen Bijdragen) volgen via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van uw eigen bijdragen is niet direct door Home-Care te be´nvloeden en verloopt verder dan ook buiten ons om.De zorg vallende onder WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) via de betreffende gemeente, zijn de zorgfuncties Begeleiding individueel en Persoonlijke Verzorging.
Deze zorg wordt door een indicatiesteller van het gebiedsteam en of WMO-consulent vastgesteld. Home-Care zal u waar nodig begeleiden.

De zorg vallend onder de WMO is vast te stellen in de zorgfuncties;
* Persoonlijke Verzorging
* Begeleiding individueel (thuiszorg)

Door deze zorgindicatie zal er een EB (Eigen Bijdragen) volgen via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van uw eigen bijdragen is niet direct door Home-Care te be´nvloeden en verloopt verder dan ook buiten ons om


Ook de zorg functies die vallen onder het PGB (Persoon Gebonden Budget) kan Home-Care in overleg met u afstemmen en overeenkomen.
Voor uitgebreide info kunt u kijken op de website van Per Saldo.


# Als u een PGB toegewezen krijgt kan de zorg(financiering vallen onder de WMO, WLZ en/of Zvw.
De zorg vallend onder een Zvw indicatie zal door uw zorgverzekeraar worden geregeld. Bij zorg vallend onder de WLZ en/of WMO zal als PGB door de SVB (Sociale Verzekerings Bank), buiten de contractuele administratie en registraties om, de financiŰle afwikkeling verzorgen.Tenslotte is er een mogelijkheid om zelf particulier de zorg in te kopen. Home-Care zal hiervoor aparte afspraken over maken indien gewenst.


Hierdoor bieden wij het gehele pakket van zorggarantie aan. Ook is het mogelijk om in overleg SPOED ZORG in te zetten hierover zal persoonlijk telefonisch contact wensbaar zijn.


En verder...


De zorgverlener helpt u met een professionele instelling op praktisch, lichamelijk en emotioneel gebied. U mag te allen tijde rekenen op professionele thuiszorg met hart en ziel.

Zorgverlening allen in overleg met u.
Home-Care houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen en verwachtingen. Wilt u bijvoorbeeld een vast team van verpleegkundigen of wilt u alleen s morgens hulp? Als het mogelijk is komen we tegemoet aan uw wensen.


Voor meer informatie kunt u altijd (ook vrij blijvend) contact met Home-Care opnemen.
Ook kunt u een email sturen aan Home-Care waarop zeer spoedig een reactie volgt.E-mail: home-care@hotmail.com

Stuur een mail naar Home-Care
Bekijk hier de statistieken