Kies hier uw letter grootte : Klein | Normaal | Groot | Groter
Home
Welke diensten biedt Home Care ?
Waarom Home Care voor u ?
Waar kan ik terecht voor mijn zorg ?
Wat is mijn eigen bijdrage ?
Werken bij Home Care
Wilt u uitleg per zorgfunctie ?
Inschrijvingen en Erkenningen
Donatie's en Goede doelen
Persberichten en Advertenties
Clientenraad
Klachten
Stuur een email
Plattegrond

Username:
Password:

CliŽntenraad

Continue verbetering van kwaliteit staat voor Home-Care centraal.
Dit houdt in dat Home-Care voortdurend op zoek is naar verbeteringen in het zorgverleningproces en alles wat daarop van invloed is.
Een belangrijk aspect van kwaliteitsverbetering is de mening van de cliŽnt zelf.

In de dagelijkse praktijk wordt uiteraard al aandacht besteedt aan en rekening gehouden met de mening van een cliŽnt, bijvoorbeeld door middel van (tussentijdse) evaluaties over het zorgplan. Met behulp van het instellen van een cliŽntenraad wil Home-Care er zorg voor dragen dat de belangen van alle cliŽnten worden behartigt. Dit met het doel om goede zorg, zoals cliŽnten dat willen, te realiseren.

De cliŽntenraad van Home-Care is opgericht in 2008 en bestaat uit een enthousiaste voorzitter en secretaris/penningmeester. Tevens is er door de organisatie een ondersteuner toegevoegd.
De cliŽntenraad heeft rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap CliŽnten Zorginstellingen (WMCZ). De belangrijkste taak van een cliŽntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van alle cliŽnten te behartigen. Om die belangen te behartigen heeft de cliŽntenraad een aantal grondrechten: het recht op informatie, het recht op overleg en het recht om te adviseren. De cliŽntenraad kan ook invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur.

De rechten zijn hieronder kort beschreven:

ē Het recht op informatie
De cliŽntenraad heeft informatie nodig om mee te kunnen praten over het beleid van de instelling. De zorgaanbieder moet de cliŽntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.

ē Het recht op overleg
De cliŽntenraad overlegt periodiek met de directie over het beleid van de instelling. Hoe ze dat doen regelen de zorgaanbieder en de cliŽntenraad in een samenwerkingsovereenkomst. Die overeenkomst vult WMCZ aan.

ē Het recht om te adviseren
De WMCZ geeft de cliŽntenraad het recht voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor cliŽnten van belang zijn. De raad mag altijd een advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd. Dit is het adviesrecht.
Over bepaalde, in de wet vastgelegde, onderwerpen moet de zorgaanbieder de cliŽntenraad altijd raadplegen. Daarvoor gelden speciale bevoegdheden. Dat is het (verzwaard) adviesrecht. De wet geeft aan wanneer deze rechten gelden en hoe ze moeten worden toegepast.

ē Bindende voordracht bestuurslid
De cliŽntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur van de instelling. De cliŽntenraad mag ten minste ťťn persoon voordragen ter benoeming als bestuurslid.
Voor uitgebreide informatie is de website www.loc.nl te raadplegen.

De samenstelling van een cliŽntenraad bestaat uit cliŽnten zelf, maar ook mantelverzorgers, familieleden en of andere belanghebbenden die een binding met Home-Care hebben mogen zitting nemen in de cliŽntenraad.
Heeft u interesse om op vrijwillige basis mee te participeren in de cliŽntenraad of wenst u nadere uitleg en of informatie te ontvangen, aarzel dan niet om contact op te nemen met:

"Home-Care" afdeling "Algemene Zaken"E-mail: home-care-az@hotmail.com

Stuur een mail naar Home-Care

Bekijk hier de statistieken